Cena překladu

Cena překladu úzce souvisí s kvalitou překladu

Cena překladuKvalita překladu je pro zákazníka velice důležitá. Ačkoliv si je této skutečnosti plně vědom, často se zaměřuje na cenu překladu a bere jí jako hlavní kritérium při výběru překladatele či překladatelské agentury, která pro něj překlady bude zajišťovat.

Ačkoliv mohou být dodané překlady formálně správně, často nebývají texty lokalizovány nebo je použito jiné slovní zásoby nežli klient očekává. Klient je poté donucen tyto překlady sám upravovat nebo je předat jinému překladateli ke korektuře. Proto je důležité správně nastavit kritéria výběru překladatele tak, aby překlady byly dodávány v požadované kvalitě, do zadaného termín a za přijatelné ceny. Kalkulace ceny překladu

Cena překladu a odbornost textu

Odbornost překládaného textu nemá na výslednou cenu překladu zásadní vliv. Odborné překlady jsou vždy vyhotovovány překladateli s vysokou znalostí daného oboru. Rozhodující pro cenu překladu je vždy rozsah přeloženého textu, případně požadavek na expresní překlad. Kalkulace ceny překladu

Cena překladu se soudním ověřením

Soudní překlad, též nazývaný překlad se soudním ověřením, je typ překladu textu, který vyžaduj zpravidla úřady (české i zahraniční) a jiné instituce. Překlad se soudním ověřením je nejčastěji vyžadován u diplomů, rodných listů, výpisů z trestního rejstříku apod. Soudní překlad se skládá ze dvou částí: originálního dokumentu a překladu dokumentu, který je k němu svázán a opatřen úřední doložkou, pečetí a podpisem překladatele. Kalkulace ceny překladu